مقالات /فکس سرور

» فکس اینترنتی Online Fax Services

دنیای امروز در حال رو به رشد است . دستگاه های فکس سنتی قسمت اعظمی از محل کار را اشغال می کند، هر روزه راهکار های بهتر و کارآمدتری جهت برقراری ارتباط با مشتریان ، شرکای کسب و کار نیز به ما کمک می کنند .

 

در دنیای امروز جهت ارسال و دریافت اسناد و مستندات دیگر نیازی به خط تلفن ثابت نیست.
استفاده از فکس آنلاین online fax همه مسیرهای ارسال و دریافت فکس را هموار نموده .فکس اینترنتی Foip به شما اجازه می دهد که از طریق اینترنت ، اینترانت و انواع میل سرور Fax Mail Server From فکس را ارسال یا دریافت کنید. این امکان نیز وجود دارد که از طریق گوشی های هوشمند و تبلت در هر زمان و مکان جهت ارسال و دریافت  کلیه اسنادی که به جهت زمانی و محتوائی حساس هستند، اقدام فرمائید

 

منبع : www.myfaxoa.ir

تهیه کننده :

تاریخ درج : ۱۳۹۳/۱۲/۳