صفحه اصلی /اخبار /فکس سرور پر سرعت

»فکس سرور پر سرعت
فایلی وجود ندارد

فکس v.34پيشگام تکنولوژي فکس است . دستگاه هاي فکس سرور از پروتکل v.34پشتيباني ميکند که انتقال ايمن تر فکس همچنين نياز resend در زمان اشغال خط نسبت به نمونه هاي قديميتر چون v.17 را ندارند .
سرعت 33.6kbps پنج برابر سريعتر از مدل v.17
سرعت بالاي تنظيم ارسال فکس و امکان ارسال سريع داده ها در فکس رنگي
 
استاندارد ITU-T V.34
International Telecommunication Union (ITU) امکان دريافت وارسال پيام ها از طريق خط تلفن با حد اکثر سرعت(33.6kbps ) رافراهم مي آورد

هنگامي که اجزائ چون control channel و mandatory ECM در جهت ارتقاء سرعت و ايمني فکس اضافه ميشوند برخي از داده هاي v34 حذف مي شوند

فشرده ساز JBIG
يک فايل با اندازه متوسط بوسيله فشرده ساز JBIGتا يک بيستم انازه اوليه اش فشرده ميشود.اجزاءاصلي JBIG شامل
-          فشرده سازي داده ها ي تصوير ي تاone-bit-per-pixel
-          قابليت کد گذاري بروي پيامها
 
 
با استفاده از v.34   که داراي سرعت 33.6kbps ميباشد يک فکس معمولي چهار صفحه اي در مدت هفت ثانيه فرستاده مي شود در حالي که اين مدت در مدل قديمي تر 16 ثانيه طول ميکشد.
قدرت تطبيق پذيري بالاي پروتوکل v.34 تکنيک هاي تصحيح آسيب براي هر بار ارسال پيام که باعث افزايش سرعت ارسال فکس مي شود.

 


منبع : واحد فني myfax