فکس سرور سخت افزاری

 

فکس سرور تحت شبکه در بستر شبکه یک طراحی بی نظیر و انعطاف پذیر برای حفظ سرمایه شما می باشد

چرا فکس سرور سخت افزاری ؟


یکپارچه سازی ایمیلها

کلیه پرسنل می توانند فکس خود را از میز کار خود دریافت و ارسال کنند گویی که ایمیلی ارسال یا دریافت کرده اند


مدیریت وظایف

فکسهای ارسالی قابلیت ارجاء به : بخش ، واحد ، دپارتمان خاص و یا یک گروه خاص از پرسنل را دارند . همچنین قابلیت ارجاء از یک همکار به همکار دیگر را امکان پذیر مینماید

 
ارسال و انتشار مدارک توسط فکس سرورسخت افزاری 

کلیه اسناد و مدارک. توسط فکس سرور به همان راحتی ارسال ایمیل امکان پذیر میگردد


ذخیره سازی

کلیه اسناد ارسالی ، دریافتی به همراه گزارش کامل فعالیتها در دستگاه فکس سرور دخیره میگردد

راه حل بسیار ساده دیگر استفاده از امکان سرویس ایمیل به فکس می باشد که در این حالت کاربران همانند ارسال ایمیل سند مورد نظر خود را به ایمیل خود ضمیمه کرده و در آدرس گیرنده شماره تلفن فکس مقصد را وارد می نمایند