امکانات فکس سرور مای فکس
 

ارسال فکس به صورت دستی و یا خودکار در محیط های مختلف اتوماسیون اداری ،
فکس سرور اتوماسیون 
 
قابلیت تولید فکس های دیتابیسی مورد نیاز تماس گیرندگان توسط کاربر سیستم
 
 
پشتیبانی از کلیه فرمتهای (BMP-PDF-TIF-GIF-JPG-HTML-DOC) 
 
دارای ابزاری بسیار کارآمد جهت نمایش، مدیریت و ویرایش فکس ها
 
 قابلیت تعریف انواع درختواره تماس به دو روش سلولی و درختی برای تماس های ورودی و یا خروجی

 
ایجاد میانبر در برنامه های Office


قابلیتهای فکس سرور مای فکس
 

سیستم تماس گیر خودکار جهت ارسال فکس ساده و یا دیتابیسی 
 
قابلیت نمایش و مونیتور کلیه خطوط فکس سرور 
 
تعریف برنامه زمانی جهت کلیه اقدامات سرور

قابلیت کنترل و مدیریت کلیه آلارم های برنامه

دارای وب سرویس
 

دارای فرم ساز و گزارش ساز پیشرفته سازمانی
 
قابلیت ایجاد قوانین گوناگون بر روی فکس های دریافتی و یا کارتابل کاربران 
 
قابلیت ادغام چند فایل با فرمت های مختلف به یک فایل 

دارای مآژول SMS و Email جهت (SMSó FAX) و (Emailó Fax)

نگهداری بانک اطلاعات اشخاص و سازمان ها

مدیریت سعی و خطای کاملاً هوشمندانه جهت فکس های ناموفق

سیستم آرشیو و بایگانی دستی و هوشمند فکس های دریافتی و ارسالی

دارای نسخه ویندوز سرور، ویندوز کلاینت، پنل تحت وب و مدیریت تلفنی سیستم

صف بندی مدرن جهت فکس های ارسالی با مدیریت لحظه به لحظه کلیه پارامتر های مربوطه

 قابلیت تعریف انواع سربرگ ها، مهر و امضا (شخصی و سازمانی ) در سیستم و الصاق آن به فکس های مورد نظر به هنگام ارسال

 
سازگاری با Outlook  و  Exchange